keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Entisajan tiet, majatalot ja posti 4.

Jatkuu...

Tikkalan tielautakunta osoitti myös valituskirjeen Kostamon tielautakunnan osakasten kokoukselle. Sen oli kirjoittanut Lahnalammen isäntä Janne Simonen.

     "Kun meitä muutamia Tikkalan tielautakunnan alueelle kuuluvia Koirvaaran-Perivaaran-Riihiahon tien osakkaita vaaditaan ja pakotetaanvielä tekemään Kostamon tietä, vaikka näitä molempia tielautakuntia ja niille kuuluvia eri tientekoja jakaessa 20 p:nä elokuuta 1928 nimenomaan sovittiin niin, että Tikkalan tielautakunnan alueella olevat kaikki rautatien itäisellä puolen olevat kylätiet kuuluvat Tikkalan tielautakunnan piiriin ja rautatien läntisen puolen tiet kuuluvat Kostamon tielautakunnan piiriin. Siis rautatie rajana, joten molemmat kyläosat tekee ja kunnossapitää itse kukin omat tiensä. Niin ja kun näiden kokousten päätöksistä ei ole kukaan valittana maaherraan, joten päätökset on katsottava lainvoiman voittaneiksi."
     "Me allekirjoittaneet anomme kunnioittaen Kostamon tielautakunnan osakasten kokouksen 2/11 1930 asiasta keskusteleman ja päättämän kiireellisenä kysymyksenä niin, että Tikkalan tielautakunnan alueelle kuuluvat tieosakkaat ei tarvitse tehdä entisiä palstojaan Kostamon tiellä. Ja että kokous antaisi Kostamon tielautakunnalle varoituksen ja paheksumislausunnon naapurien välisen tielautakunnan sopimuksen rikkomisesta ja muutamista valituksista huolimatta Kostamon yleisen kauttakulkutien aikanaan hyvään ajokuntoon tekemisen laiminlyömisestä."
      "Huomauttaen vielä, että me allekirjoittaneet emme sovinnolla suostu tekemään Kostamon alueelle kuuluvaa ajotietä, vaan kaikin laillisin keinoin tulemme jyrkästi vastustamaan niitä tientekomaksuja, mitä mahdollisesti tultanee meiltä ulosottoteitse perimään. Toivoen siis kertakaikkiaan suosiollista päätöstänne meitä kohtaan asiassa ilman enempää meitä muutamia - ylenmäärin vieraan tien tekemisellä rasittamatta."

"Tohmajärven Onkamossa 30 p. lokakuuta 1930.
Tikkalan tieosakkaiden kokouksessa hyväksyttynä
Onkamon lainajyvästön puolesta                                                  Janne Simonen

Talollinen   N:o   2    Salomo Manninen                       N:o    2  Ed. Manninen
-"-               N:o 41    Anna Riikonen                            N:o 49   J.   Holopainen
-"-               N:o 44    K. Massinen                                N:o   9   J.   Kinnunen
-"-               N:o   2    K. Massinen                                N:o   9   W. Korhonen " 
-"-               N:o 41    S. Kontkanen 
 

Mv Oskari Juvonen (1883-1969), Koirivaarantien 'pomo'.


Nähtävästi valitus tuottikin tulosta, sillä osakasten luettelossa ei näy enää rautatien itäpuolella olevia taloja yksikköluettelossa. Tohmajärven kunnalle tehtiin esitys, että Kostamon kylätie tulisi kunnan hoitoon sillä perusteella, että tietä käyttävät myös rääkkyläläiset junalle ja kaupoille mennessään. Asia jätettiin Teuvoi Hietalan ajettavaksi. Anottiin samalla myös kunnalta rahaa tien perusparannukseen, muutoin työt hoidettaisiin talkoilla.

Talkoot järjestettiin 27/6 1931. Taloille jaettiin omat tiepalstat tieyksikköluettelon mukaan. Jaon toimittivat Teuvo Hietala ja "herrastuomari" Pekka Malinen Kaurilasta.Tästä Malisen vierailusta tuli tiekunnalle kuluja 142 mk, joka sisälsi kahden päivän palkan ja matkat junalla.

21/1 1931 kunta teki päätöksen ettei se ota tietä hoitoonsa. Asiasta valitettiin lääniin Teuvo Hietalan toimiessa asiamiehenä. Lääni hylkäsi valituksen.

Vihdoin syyskuussa 1933 pidetyssä kokouksessa kunta lupasi ottaa erinäisillä ehdoilla hopitoonsa Kostamon tien kolmen vuoden ajaksi. Tästä kiitollisena pantiin Kostamon tie hyvään kuntoon. Myös muista jäljelle jäävistä teistä vastasivat asukkaat itse: onkamolaiset Onkamon tiestä ja kostamolaiset ns. Ketveleen tiestä (nykyisin Ohvanan tiestä) Pyhäselän rajaan asti. Kostamon lammin takana asuvat huolehtivat sen puolen teistä.

Vuonna 1937 heinäkuussa siirtyi Kostamon tie kunnanvaltuuston päätöksellä kunnan hoidettavaksi. Tästä syystä Kostamon tielautakunta päätettiin lakkauttaa.
Mv Salomo Manninen vaimonsa Ainan ja lapsenlapsensa Rauhan kanssa.


Tilinpitäjänä toiminut kaupanhoitaja Antti Sormunen esitti tilit, jotka hyväksyttiin. Tuolloin oli tielautakunnan osakasten tilillä rahaa 910 mk 20 p. Se päätettiin palauttaa tieosakkaille tieyksiköiden jaon mukaan ja summaksi tuli 26 p / tieyksikkö. Valtakirja annettiin Antti Sormuselle jotta hän voisi nostaa rahat Tikkalan osuuskassasta.

Myöhemmin siirtyi Kostamon tie valtion hoidettavaksi. Koirivaaran tien kunta otti ns. kunnantieksi, mutta 1960-luvulla se tuli taas yksityistieksi, jota se on yhä vuonna 2004.

Mainittakoon että Tikkala-Viesimotietä suunniteltiin rakennettavaksi 1930-luvun alkupuolella, joilloin tielinjakin oli jo määrätty. Tielinja kulki hieman eri reittiä kuin nykyinen Viesimontie, joka rakennettiin 1980-luvulla yksityistienä. Valtio otti tien hoitoonsa 1987.

Jatkuu...

Teksti: Aili Nupponen
Lähde: Havutar, hyvä emäntä. Koonnut Aili Nupponen. Joensuu 2004.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

♥ Kiitos kommentistasi ♥